SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ


VIPME UYGULAMASINI (“VIPME”) KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ (“SÖZLEŞME”) DİKKATLE OKUYUNUZ. UYGULAMAYI YÜKLEYEREK, UYGULAMANIN BİR KOPYASINI KULLANMANIZ İÇİN TARAFINIZA VERİLEN BU LİSANSIN (“LİSANS”) HÜKÜMLERİ İLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. LİSANSIN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMEMEKTE İSENİZ UYGULAMAYI YÜKLEMEYİNİZ VE KULLANMAYINIZ.

1.Genel

1.1 İnternet ve Apple Inc. (“Apple”) App Store (“App Store”) veya “Google Play Store” veya Android işletim sistemi vasıtasıyla tarafınıza sunulan uygulama size satılmamış olup, yalnızca işbu lisansın hüküm ve koşulları ve Google Play Store ürün kullanım kuralları veya App Store Hüküm ve Koşulları’nda belirtilen “App Store Ürün Kullanım Kuralları” ile izin verildiği ölçüde sahip olduğunuz veya kullandığınız Apple marka iOS işletim sistemi ile çalışan cihazlarda (iPhone, iPad veya iPod touch dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya Android işletim sisteminin herhangi bir versiyonunu kullanan tüm cihazlarda (“Cihaz”) uygulamayı yüklemeniz ve kullanmanız için münhasır olarak tarafınıza lisanslanmıştır. VIPME tarafından verilen lisansın kullanılması, işbu sözleşmenin koşullarına tabi olacaktır. VIPME, uygulamanın mülkiyetine sahip olmaya ve tarafınıza (“Kullanıcı”) açıkça verilmemiş olan tüm hakları kendi nezdinde saklı tutmaya devam edecektir. Uygulama ile ilgili her türlü bakım ve teknik destek VIPME tarafından yapılacak olup, Apple veya Google firmalarının bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda, uygulamanın cihazınıza yüklenmesinden sonra, yazılım ve uygulamada yapılabilecek yükseltme ve/veya güncellemelere de, işbu sözleşme hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

1.2 VIPME’nin sözleşme konusu hizmetteki rolü, duyurularını almak istediğiniz şirketlerin (“Şirket”) tarafınıza sağlayacağı bilgilendirmeleri ve ya VIPME tarafından sizin ilgilinizi çekebileceğine kanaat getirilen şirket mesaj ve kampanyalarını (“kampanya”) veya çeşitli internet sitelerine yönlendirerek veya kısmi olarak alıntı yapılarak sunulan internet içeriğini (“haber”) uygulamada yayınlamak ve mesaj veya email aracılığı ile kullanıcılara sunulmasına aracılık edilmesinden ibarettir. Bilgilendirmeleri almak istemiyorsanız VIPME uygulamasını cihazınızdan kaldırabilirsiniz. VIPME hiç bir şekilde bilgilendirmede belirtilen kampanyanın ve haberin sağlayıcısı veya tedarikçisi değildir. Bilgilendirme ile belirtilen Kampanyanın kullanıcılara sağlanması VIPME’in taahhüt ve garantisi altında değildir. VIPME aracılığı ile yönlendirilerek veya alıntı yapılarak görüntülenen haberlerin içeriğinden, doğruluğundan veya güncelliğinden VIPME sorumlu değildir. VIPME kampanyaların satıcısı olmayıp, kampanyaların sağlanmasına uygulamada duyurulmaları suretiyle aracılık etmektedir. VIPME gönderdiği mesajların ve yaptığı bilgilendirmelerin çeşitli nedenlerle değişmesi ve ya başka bir nedenle yanlış olmasından sorumlu değildir. Bu kapsamda VIPME, uygulama içeriğinde yer alan kampanyalar ve kampanya konusu hizmet ve /veya ürünler ve haberler ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. VIPME’yi kullanarak,VIPME ve Vipme Internet Bilişim Hizm. Tic. AŞ.’ (“FIRMA”)’nin aracı hizmet sağlayıcı olduğunu kabul etmiş, FIRMA’ya size ticari elektronik iletileri göndermek için izin verdiğinizi, bildirdiğiniz ya da teknik olarak cihazınızdan alınan iletişim bilgilerinize FIRMA tarafından kendi ve iş ortakları adına gönderim yapılabileceğini, kullanım verilerinizin işlenip pazarlama amaçlı kullanılabileceğine, satılabileceğine rıza gösterdiğinizi kabul etmiş olursunuz. Elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.

2.Lisansın Kapsamı

2.1 VIPME tarafından, İnternet,App Store ve/veya Google Playstore vasıtasıyla tarafınıza sağlanmış olan bu uygulama, size devredilemez bir lisans vermektedir. Uygulamayı işbu lisansta açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere; kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, yeniden dağıtamaz veya alt lisansını veremez, uygulamayı veya uygulama tarafından sunulan herhangi bir hizmeti veya bunların herhangi bir parçasını kopyalayamaz, kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik yapamaz, parçalarına ayıramaz, kaynak kodunu elde etmeye çalışamaz, şifresini çözemez, değiştiremez veya türetilmiş çalışmalarını yaratamazsınız. Yukarıda sayılan kısıtlamalara uyacağınızı ve 3. kişilerin de bunları yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

2.2 Uygulama tarafından görüntülenen veya uygulama yolu ile erişim sağladığınız tüm yazılı görsel içerik, çoklu ortam ve dokümantasyonun tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet hakları VIPME’ye ve/veya Şirket’e aittir. İşbu lisans size, hiçbir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkı vermemektedir.

3.Verilerin Kullanımına Muvafakat

Uygulama ile ilgili olarak yazılım güncellemeleri, ürün desteği ve (varsa) diğer hizmetlerin size sunumunu kolaylaştırmak için cihazınız, sisteminiz ve uygulama yazılımınız ile çevre birimleri hakkında periyodik olarak toplanan teknik bilgiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere VIPME’in teknik verileri ve kullanımınız ilgili bilgileri toplayabileceğini ve kullanabileceğini kabul ediyorsunuz. VIPME’in her tür teknik, kullanım verilerinizi, iletişim verilerinizi ve konum bilginizi ve pazarlama amacıyla kullanılabilecek bilgilerinizi toplayabileceğini ve kullanabileceğini kabul ediyorsunuz. VIPME bu bilgileri, ürünlerini geliştirmek ,size daha iyi hizmet veya teknolojileri sunmak ve sair sebepler için kullanabilir. VIPME’in, uygulama vasıtasıyla sunulan kampanyalara ilişkin verileri, kampanyayı tarafınıza sağlayan şirket veya uygun gördüğü 3. Parti firmalar ile paylaşabileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, toplanan veri ve bilgilerin; (i) VIPME’in çalışanları, servis sağlayıcıları, grup şirketleri ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve sair kurum ve kuruluşlar ile ve/veya (ii) VIPME’in mevcut ve/veya potansiyel iş ortakları ile paylaşılabileceğini ya da bu kişilere satabileceğini ve/veya devredebileceğini ve her iki halin de işbu madde kapsamında gizlilik ihlali olarak addedilemeyeceğini kabul etmektesiniz. Uygulamayı kullanarak, talep edilen veri ve bilgileri VIPME’e kendiniz sağladığınızı, bu veri ve bilgilerin doğru olduğunu ve VIPME’in bu veri ve bilgileri ticari amaçlar da dahil olmak üzere kullanmasına rıza gösterdiğinizi kabul etmektesiniz.

4.Sorumsuzluk

4.1 VIPME, uygulamanın kullanımından veya kullanılamamasından doğan özel, arızi, dolaylı veya doğrudan her türlü zarar ile ilgili sorumluluktan yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde varestedir.

4.2 VIPME, işbu lisans kapsamında tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. VIPME, sunduğu hizmetler kapsamında versiyon güncelleştirmesinden veya benzer yükleme ve işlemlerden kaynaklanabilecek hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

4.3 Uygulamanın hukuken yasaklanmış bir amaç için veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

4.4 Beklenmedik teknolojik aksaklıklardan ve internete ilişkin arızalar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sorundan dolayı uygulamaya erişilememesi veya uygulamanın kullanılamaması halinde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve ziyandan VIPME sorumlu olmayacaktır.

4.5 VIPME’nin, şirketler tarafından sağlanacak olan ve uygulama vasıtasıyla tarafınıza sunulan haberler, kampanyalar ve bu kampanyaların konusunu oluşturan hizmet ve/veya ürünlerin taahhüt edildiği şekilde tam veya gereği gibi yerine getirilmemesinden, bunların yerine getirilmesi sırasında veya neticesinde doğabilecek hasar veya zararlardan, bunların iptal edilmesinden veya herhangi bir şekilde hizmet ve ürünlerin tarafınıza sağlanamamasından dolayı sorumlu olmayacağını, bu hususlarda şirketlerin doğrudan ve tek sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz.

4.6 Uygulama kullanılarak şirketlerin sağladığı kampanyaların ifası sonucunda temin edilen hizmet ve/veya ürünler dolayısıyla özel, arızi, dolaylı veya doğrudan herhangi bir zarara uğramanız halinde, VIPME’in sorumlu olmayacağını ve bu hususlarda şirketlerin doğrudan ve tek sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz.

4.7 Uygulama kapsamında yayınlanması için şirketlerden temin edilen her türlü tanıtım amaçlı ve sair materyalin, tarafınızca fikri mülkiyet mevzuatı da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere ilgili mevzuata aykırı şekilde kullanılması sonucunda, 3. kişilerin markasına tecavüz teşkil etmesi ve/veya haksız rekabet oluşturması hallerinde meydana gelebilecek özel, arızi, dolaylı veya doğrudan her türlü zarardan sorumlu olacağınızı ve bu hususta VIPME’i sorumluluktan beri kıldığınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

4.8 VIPME herhangi bir zamanda kampanya koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ve kampanyayı gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma ve sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir. Kampanyaya ilişkin değişiklikler uygulama sayfası üzerinden duyurulacaktır.

4.9 VIPME herhangi bir zamanda tek taraflı olarak uygulamayı değiştirme, gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma ve sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

5.İnternet Bağlantısı ve Data Kullanım Ücretleri

Uygulamanın kullanılması dolayısıyla doğabilecek tüm internet bağlantısı ve data kullanım ücretleri tamamen size ait olacaktır. Uygulamanın kullanılması amacıyla ilk bağlantı esnasında ve uygulamanın kullanıldığı süre boyunca kullanılan internet, operatörünüzün size sağladığı tarifeler üzerinden tarafınıza ücretlendirilecek olup, internet bağlantısı ve data kullanımına ilişkin tüm ücretler tarafınızca karşılanacaktır. Söz konusu internet bağlantısı ve/veya data kullanımının mevcut paketleriniz ve/veya tarifeniz dahilinde ve/veya haricinde tutulmasının operatörünüzle aranızdaki sözleşme şartlarına tabi olduğunu, internet bağlantısı ve/veya data kullanım ücretinin tamamen kendinize ait olduğunu ve bu konuda VIPME’i her türlü talep ve sorumluluktan beri kıldığınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

6.İhracat Kontrolü

Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) kanunu ve uygulamanın edinildiği ülke kanunları tarafından izin verilen durumlar dışında uygulamayı kullanamaz veya başka şekilde ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz. Özel olarak ancak bununla sınırlı olmaksızın uygulama a) ABD tarafından ambargo uygulanan hiçbir ülkeye, b) ABD Hazine Bakanlığı’nın özel olarak belirtilen vatandaşlar listesinde veya ABD Ticaret Bakanlığı’nın reddedilen kişiler veya kurumlar listesinde hiçbir kişiye ihraç veya yeniden ihraç edilemez. Uygulamayı kullanarak böyle bir ülkede veya böyle bir listede bulunmadığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

7.Fesih

Lisans, siz veya VIPME tarafından feshedilmediği sürece geçerli olmaya devam edecektir.

Bu lisanstan doğan haklarınız, bu lisansın hükümlerinden herhangi birine uymadığınız zaman VIPME tarafından bildirimde bulunulmaksızın ve otomatik olarak sona erecektir. Lisansın feshi üzerine, uygulamanın kullanımına son vereceğinizi ve uygulamanın kısmi ya da tam bütün kopyalarını imha edeceğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz.

8.Üçüncü Kişilere İlişkin Kabuller

Uygulamanın bazı kısımları 3. kişilere ilişkin yazılım ve diğer telifli malzemeleri kullanmakta veya içermektedir. Bu tür malzemelere ilişkin kabul ve beyanlar lisans ve sorumluluk reddi hükümleri uygulamaya ilişkin elektronik dokümantasyonda bulunmakta olup bu tür materyalleri kullanımınız bunlara ilişkin münferit hükümlere tabi olacaktır.

9.Üçüncü Kişi Lehtar

Apple ve Apple’ın iştiraklerinin ve/veya Google ve Google’ın işbu sözleşme hükümleri uyarınca üçüncü kişi lehtar olduğunu ve işbu sözleşmeyi kabul ettiğiniz andan itibaren, Apple ve Apple’ın ve/veya Google ve Google’ın iştiraklerinin de sözleşmeyi üçüncü kişi lehtar sıfatıyla, icra etme hakkına sahip olacağını kabul etmektesiniz.

10.Müşterek Hükümler

10.1 Sözleşme’nin Bütünlüğü: Sözleşme'nin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

10.2 Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacak olup, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10.3 Delil Sözleşmesi: Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda VIPME’in defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve portal kayıtlarının 6100 sayılı H.M.K 193. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceği ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.İletişim Bilgileri

Cihazınıza yüklemiş olduğunuz uygulama ile ilgili olarak, soru, görüş ve şikayetleriniz için iletisim@vipme.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz

Ünvan: VİPME İNTERNET BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Mehmet Nesih Özmen Mahallaesi Zakkum Sokak No:16/3 GÜNGÖREN İSTANBUL